Kiinteistönvälitys, isännöinti, toimitilat


 

 
Kiinteistöt ovat paljon muutakin kuin rakennuksia. Kun niitä ostetaan niin käytetään kiinteistönvälittäjiä. Kiinteistön ylläpitoon tarvitaan isännöintitoimistoa ja asuinhuoneistojen lisäksi kiinteistöissä on myös yritysten toimitiloja. Rakennushankkeissa voi olla ennaltaehkäiseviä taloudellisia ongelmia. Usein tapahtuu, kun rakentajat vaativat liian vähän rahaa hankkeen loppuunsaattamiseksi. Rahavirtaongelmat ovat olemassa, kun nykyinen rahoitusmäärä ei voi kattaa nykyisiä työ- ja materiaalikustannuksia, ja koska niillä on riittävästi varoja tiettynä aikana, ne voivat syntyä jopa silloin, kun kokonaismäärä on riittävä.
Petos on monilla aloilla ongelma, mutta se on tunnetusti yleinen rakennuskenttään.  Hankkeen rahoitussuunnitelmalla pyritään varmistamaan, että ennen hankkeen aloittamista on olemassa vankka suunnitelma, jossa on riittävät suojatoimet ja valmiussuunnitelmat, ja on varmistettava, että suunnitelma toteutetaan asianmukaisesti projektin aikana. Kiinnelainapankit, kirjanpitäjät ja kustannusinsinöörit ovat todennäköisesti mukana rakentamissuunnitelman taloushallinnon kokonaissuunnitelman laatimisessa. Asuntoluottopankin läsnäolo on erittäin todennäköistä, vaikka suhteellisen pienissäkin hankkeissa, koska omaisuuden omistajan oma pääoma on rakennushankkeen rahoituksen ilmeisin lähde. Monesti tässä vaiheessa mukana ovat myös kiinteistönvälittäjät jotka yrittävät löytää ostajia asunnoille ja yrityksiä rakennuksen toimitiloihin. Kirjanpitäjät tutkivat odotettua rahavirtaa hankkeen elinaikana ja seurattavat maksuja koko prosessin ajan. Kustannusinsinöörit ja arvioijat soveltavat asiantuntemusta suhteessa työhön ja materiaaleihin asianmukaiseen arvostukseen. Kustannusten ylitykset julkishallinnon projektien kanssa ovat sattuneet, kun sopimuspuoli havaitsi muutostilauksia tai hankkeen muutoksia, jotka kasvattivat kustannuksia, jotka eivät aiheuta kilpailua muista yrityksistä, koska ne on jo poistettu vastikkeesta alkuperäisen tarjouksen jälkeen.
Sitten kun rakennus on saatu valmiiksi niin talousasioiden hoito siirtyy isännöinti -yritykselle. Hyvä isännöitsijä on sellainen, jonka olemassa oloa ei edes huomaa. Isännöintitoimistoja on esim. isännöinti Seinäjoki KMN-Palvelut Oy www.kmn.fi. Ja miksi hyvän isännöitsijän olemassaoloa ei huomaa ? No siksi, että kun isännöinti on hyvin hoidettu niin homma toimii ja kukaan ei kiinnitä siihen huomiota. Mutta jos isännöinti ei taloyhtiössä toimi niin siinä vaiheessa se kyllä huomataan ja aletaan miettiä isännöintipalvelujen siirtämistä jollekin muulle.
Toinen merkittävä tekijä taloyhtiöiden, rakennusten ja kiinteistöjen ylläpidossa on kiinteistöhuolto. Näihin palveluihin sisältyvät esim. kiinteistöjen siivous, huoltotoimenpiteet, lumityöt, hiekoitus ja muut vastaavat. Niihinkään ei oikein kiinnitetä huomiota silloin kun homma toimii. Mutta sitten jos kiinteistöhuolto ei toimi niin aletaan miettiä palvelujen tarjoajan vaihtamista. Alan yrityksiä on esim. kiinteistöhuolto Turku www.japetti.net.
Monesti kiinteistön ylläpidosta kärkkäimmin pitävät huolta yritykset, joiden toimitilat sijaitsevat kiinteistössä. Niille on erittäin tärkeää että asiakkaat kokevat tulevansa huolellisesti ylläpidettyihin toimitiloihin, oli kyseessä sitten liiketila, varasto tai toimistotila. Toimitilaa yrityksille vuokraa mm. www.wanhaamis.fi.
Suuriin hankkeisiin voi liittyä erittäin monimutkaisia rahoitussuunnitelmia ja ne alkavat usein rakennuksen arvioijan tekemällä käsitteellisellä arvioinnilla. Kun hankkeen osat ovat valmiita, niitä voidaan myydä, korvaamalla yksi lainanantaja tai omistajan toiselle ja samalla, kun logistiikka vaatii, että oikeat kaupat ja materiaalit ovat käytettävissä rakennusrakennushankkeen jokaisessa vaiheessa. Monissa englanninkielisissä maissa, mutta ei Yhdysvalloissa, projektit yleensä käyttävät määrätarkkailijoita. Oikeudelliset näkökohdat: Tässä osassa ei mainita lähteitä. Ole hyvä ja paranna tätä osaa lisäämällä viittauksia luotettaviin lähteisiin. Luovuttamaton materiaali voidaan haastaa ja poistaa.  Rakentaminen Ontario-moottoritiellä 401 laajentaen tien kuudesta kahdeksaan matkareitistä Rakennuspaikka putkilla Rakennushankkeen on sovitettava kiinteistöä koskevaan oikeudelliseen kehykseen. Näihin kuuluvat valtiolliset määräykset omaisuuden käytöstä ja velvoitteet, jotka syntyvät rakentamisprosessissa. Hankkeen on noudatettava kaavoitus- ja rakennuskoodivaatimuksia. Projektin rakentaminen, joka ei noudata koodeja, ei hyödytä omistajaa. Jotkin lakisääteiset vaatimukset tulevat malumista itsestään, tai halu estää asioita, jotka ovat epäilemättä huonoja - sillan romahtaminen tai räjähdys. Muut lakisääteiset vaatimukset tulevat malum prohibitum -standardeista tai asioista, jotka ovat tavanmukaisia ??tai odotuksia, kuten yritysten eristäminen bisnesalueelle ja asuntoja asuinalueelle. Asiamies voi hakea muutoksia tai vapautuksia laissa, joka määrittelee maan, jossa rakennusta rakennetaan, joko väittämällä, että sääntöä ei voida soveltaa (sillan suunnittelu ei aiheuta romahtamista) tai että tapaa ei enää tarvita (hyväksyminen elämästä on kasvanut yhteisössä). Rakennusprojekti on sopimusten ja muiden oikeudellisten velvoitteiden monimutkainen verkko, joista kaikkien on otettava huomioon huolellisesti. Sopimus on kahden tai useamman osapuolen välisten velvoitteiden vaihto, mutta se ei ole niin yksinkertainen asia kuin yrittää saada toiselta puolelta sopimaan mahdollisimman paljon vastineeksi mahdollisimman vähän. Aika-elementti rakentamisessa tarkoittaa, että viive maksaa rahaa, ja pullonkaulojen tapauksessa viive voi olla erittäin kallista. Näin ollen sopimukset on suunniteltava sen varmistamiseksi, että molemmat osapuolet pystyvät täyttämään asetetut velvoitteet. Sopimukset, joissa esitetään selkeät odotukset ja selkeät polut näiden odotusten toteuttamiseksi, ovat paljon todennäköisempää johtamaan projektiin sujuvasti, kun taas huonosti laaditut sopimukset johtavat sekaannukseen ja romahtamiseen. Rakennusprojektin alkaessa oikeudellinen neuvonantaja pyrkii tunnistamaan sopimussuunnitelmaan epäselvyydet ja muut mahdolliset ongelmalähteet sekä esittämään vaihtoehtoja ongelmien ehkäisemiseksi. Projektin aikana he työskentelevät välttääkseen ja ratkaisemaan konflikteja. Kussakin tapauksessa asianajaja helpottaa hankkeen todellisuuden mukaisten velvoitteiden vaihtoa.
 


 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2010-2016 Yhteystiedot: Eagle Condor Jyväskylä, eaglecondor@eaglecondor.net